Der skal i de kommende 14 dage bruges en del vand til en underboring ved hovedvejen. De skal bore ca. 5 km.
Dette betyder at vandtrykket i perioder kan falde en del.